इलेक्ट्रोनिक उत्पादनहरू लेबलर कारखाना - चीन इलेक्ट्रोनिक उत्पादनहरू लेबलर निर्माता, आपूर्तिकर्ता
355533434